Twee dagen bomen over COPD

Aanmelden

Onderwerpen


Plenair


Beeldvorming bij COPD: state-of-art

dr. Firdaus Mohamed Hoesein, thoraxradioloog
UMC UtrechtCOPD wordt gediagnosticeerd met behulp van longfunctie, maar er zijn al in een vroeg stadium afwijkingen kwantificeerbaar op een CT scan. In de voordracht zullen voorbeelden worden gegeven van de beeldvorming van pulmonale en extra-pulmonale afwijkingen bij COPD zoals emfyseem, maar ook vaatschade en botdichtheid van de wervelkolom. Daarnaast speelt radiologie een belangrijke rol in de therapieplanning van patienten met ernstig emfyseem die in aanmerking komen voor interventies. De recente ontwikkelingen binnen artificiële intelligente (AI) spelen ook een rol in de beeldvorming van COPD en zullen ook de revue passeren.

Leerdoelen:
- Kennis van de recente ontwikkelingen met betrekking tot kwantificatie van pulmonale en extra-pulmonale afwijkingen op de
  CT bij patienten met COPD.
- Kennis van de rol van CT bij de therapieplanning bij interventies bij patienten met ernstig emfyseem.'Heterogeneous Trajectories of COPD: The GETomics Concept’

Alvar Agusti MD, PhD, Professor of Medicine University of Barcelona
Senior Consultant, Clinic Barcelona

 

It is now well established that in the general population there are several lung function trajectories, some of them associated with healthier ageing and others with multimorbidity and premature death. Traditionally, all human diseases have been understood as the final result of the interactions between the genetic background of the individual (G) with a number of environmental (E) factors (GxE). More recently, this equation has been expanded to include to the temporal (T) axis (GxExT). This GETomics approach is important to understand human health and disease in general but also as a pathophysiological basis of the different lung function trajectories discussed above.

The learning objectives of this presentation will be:
- present the evidence supporting the clinical relevance of different lung function trajectories
- discuss the GETomics proposal.Casuïstiekbespreking

U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd, als voorbereiding op Bomen over COPD, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.

 

Workshops


Vroege opsporing van COPD: hoe en waarom

prof.dr. Frits Franssen, longarts
Maastricht UMC


drs. Maud Koopman, longarts i.o.
Maastricht UMC

 

De diagnose COPD wordt gesteld op basis van de aanwezigheid van symptomen en obstructieve spirometrie. Door middel van spirometrie kunnen vroege veranderingen in de luchtwegen of het longparenchym echter onvoldoende vastgesteld worden. Waarschijnlijk wordt er alleen irreversibele schade vastgesteld. Alternatieve longfunctie parameters of beeldvormende technieken zijn in opkomst om COPD in een vroeg stadium op te sporen en mogelijk te behandelen. Dat biedt in theorie mogelijkheden voor curatieve of regeneratieve interventies. Ook kan dat een argument vormen om risicopopulaties te screenen op de aanwezigheid van COPD kenmerken voordat de ziekte manifest wordt.

In deze workshop wordt ingegaan op vroege veranderingen bij COPD, zoals symptomen en longaanvallen, maar ook afwijkingen in luchtweg pathologie, longfunctie en radiologisch beeld. Ook worden mogelijke behandelingen voor vroeg COPD besproken.

Deelnemers aan de workshop zullen leren:
- Hoe patiënten met een verhoogd risico op COPD vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden
- Wat de stand van zaken is rondom medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van vroeg COPD.

 

Moderne longrevalidatie

prof. dr. Martijn Spruit, MBA
Bestuursvoorzitter Ciro + Hoogleraar Universiteit Maastricht


dr. Yasemin Turk, longarts
Franciscus Gasthuis en VlietlandMeer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Cardiovasculair risico en -management in COPD

dr. Sami Simons, longarts
Maastricht UMC


Naam longarts i.o. volgtMensen met COPD hebben vaker cardiovasculaire co-morbiditeit. In deze workshop leert u waarom dit zo is en welke rol longaanvallen hebben in dit verhoogd cardiovasculaire risico. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt op welke manier u deze mensen zou kunnen screenen op cardiovasculaire ziekten en hoe digitale zorg u hierbij kan helpen.

Leerdoelen: 
- Herkennen van het verhoogd cardiovasculair risico bij mensen met COPD en de rol van longaanvallen.
- Cardiovasculair risicomanagement kunnen toepassen bij mensen met COPD.

 


Ernstig COPD

dr. Marlies van Dijk, longarts
UMC Groningen


drs. Mireille Melles, longarts i.o en PhD kandidaat
Franciscus Gasthuis & VlietlandTijdens deze workshop zullen we met elkaar brainstormen over ernstig COPD. Wanneer is COPD eigenlijk ernstig? En hoe breng je een patiënt met ernstig COPD het beste in kaart? Ook zullen we ingaan op de behandelopties bij ernstig COPD.

Leerdoelen:
- Inzicht in een mogelijke definitie en kenmerken van ernstig COPD
- Inzicht in behandelopties voor patiënten met ernstig COPDLuchtweg inflammatie bij COPD en de biomarkers

dr. Pieter-Paul Hekking, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland


drs. Cathelijne van Zelst, longarts i.o.
Franciscus Gasthuis & VlietlandIn deze workshop richten we ons op luchtweginflammatie in COPD. Is het een groot probleem? En bij welke patiënt? Is het anders dan in astma? Welke biomarkers zijn belangrijk?

Leerdoelen:
- De eosinofiel in COPD speelt een andere rol dan in astma.
- FeNO is een biomarker die ook bij COPD een rol bij de behandeling kan spelen.


Longkanker en COPD

dr. Wouter van Geffen, longarts
Medisch Centrum Leeuwarden / Frisius MCdrs. Anke Santema
, longarts i.o.
Medisch Centrum Leeuwarden


We zullen de specifieke problematiek van longkanker bij COPD bespreken.

Leerdoelen:
- Longkanker is een belangrijke morbiditeit bij COPD.
- Wees alert op het ontstaan van longkanker bij COPD patiënten.

 

COPD, het begint in de pulmonaal vaten

Esther Nossent MD, longarts
Amsterdam UMC

 

drs. Joanne Groeneveldt, longarts i.o.
Amsterdam UMC

 

In deze workshop komt aan bod welke COPD patiënt pulmonale hypertensie ontwikkelt. In andere woorden, welke fenotypes herkennen wij momenteel en op welk moment binnen het ziekte proces vindt dit plaats? De directe toxische effecten van roken op het pulmonale vaatbed en welke veranderingen dit teweeg brengt, worden geïllustreerd. Wat betekent het ontwikkelen van pulmonale hypertensie voor de patiënt met COPD? Niet alleen qua prognose, maar ook voor de kwaliteit van leven en onder andere voor het acute exacerbatie risico? Er worden handvaten gegeven hoe u dit vroeg kan herkennen en hoe te behandelen volgens de huidige nieuwste inzichten. Het vasculaire fenotype COPD en het klinisch CPFE syndroom worden uitgediept en de huidige therapie opties worden toegelicht.

Leerdoelen:
- Inzicht verkrijgen welke COPD patiënt pulmonale hypertensie ontwikkelt, wat dit voor patiënt betekent en waar u op moet letten
  in de klinische praktijk.
- Het herkennen van het vasculaire fenotype COPD en het kunnen benoemen van de huidige therapie opties.
- Het herkennen van het klinisch CPFE syndroom en het kunnen benoemen van de huidige therapie opties.