Twee dagen bomen over COPD

Aanmelden

Sponsoring

"Bomen over COPD" wordt mede mogelijk gemaakt door:


De namen van de sponsoren volgen z.s.m.

 

Stichting RoLeX heeft geen winstoogmerk. Om de verschillende symposia financieel betaalbaar te houden zijn we afhankelijk van sponsoring. Bovenstaande bedrijven sponsoren dit symposium.

De uitgangspunten voor sponsoring zijn:
- sponsoren hebben nooit invloed op de inhoud van het programma
- er is altijd Multi sponsoring
- afspraken kunnen per congres verschillen
- voor alle firma's gelden dezelfde voorwaarden qua sponsorgeld en tegenprestatie
- alles is CGR getoetst (via PE-online).

Bij Bomen over COPD zullen de deelnemers vanuit de farmacie deelnemen aan de plenaire sessies en workshops. Bij de casuïstiekbespreking zullen zij niet aanwezig zijn. 

De eigen bijdrage voor deze cursus omvat de totale gastvrijheidskosten en telt daarom niet mee voor het jaarlijks maximum van € 1.500,- per individuele beroepsbeoefenaar/per therapeutische klasse.